«Εμπειρίες από την αξιολόγηση Ελληνικών και Αγγλικών Πανεπιστημίων: κριτήρια ποιότητας και αριστείας στην ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία»

Μπαλτζόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Πανεπιστημίου John Moores, Liverpool

«Νέες δυνατότητες εξέλιξης Πανεπιστημιακών Τμημάτων: Παραδείγματα από το τμήμα Εμβιομηχανικής του Πανεπιστημίου της Nebraska στην Omaha.»

Στεργίου Νικόλαος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Νεμπράσκα, ΗΠΑ

«Παρουσίαση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ΤΕΦΑΑ ΕΛΜΕΠΑ με έδρα τον Άγιο Νικόλαο»

Κυπάρος Αντώνιος, Αν. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.,

Φλουρής Ανδρέας, Αν. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας και

Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Τμήμα ΔΕΤ ΕΛΜΕΠΑ

http://physed.pdekritis.gr/live/391-2/