Μουντάκης Κώστας,  PhD, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τέως Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρώην Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Λεμονάκης Χρήστος,  PhD, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΔΕΤ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) 

Φλουρής Ανδρέας,  PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Κυπάρος Αντώνιος,  PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.- Α.Π.Θ. 

Παπαδοπούλου Σοφία,  PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α.- Α.Π.Θ. 

Κοσμίδου Ευδοξία,  PhD, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ. 

Αποστολάκης Νίκος,  PhD, Διευθυντής 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου 

Καραγιαννίδης Ιωάννης,  PhD, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 

Τζωρμπατζάκης Νίκος,  PhD,  Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής