Εγγεγραμένοι Σύνεδροι


Σας ενημερώνουμε ότι η Φόρμα Εγγραφής – Παρακολούθησης για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης της ΠΔΕ Κρήτης, έχει ανοίξει.

Στο συνέδριο δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής ούτε για τους εισηγητές ούτε για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Εγγραφές για παρακολούθηση του Συνεδρίου γίνονται δεκτές μέχρι και την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, 7 Μαΐου 2021.

Οι εισηγητές πρέπει επίσης να εγγραφούν απαραιτήτως, αμέσως μετά την ανακοίνωση της αποδοχής της εργασίας τους.

Στους συνέδρους παρέχεται:
    > Βεβαίωση Συμμετοχής
 Φόρμα Εγγραφής – Παρακολούθησης στο Συνέδριο

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι έχουν ήδη κάνει εγγραφή στο συνέδριο, δεν χρειάζεται να επαναλάβουν την διαδικασία.