Καρτσωνάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης 

Βιδάκη Ειρήνη, Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕΚΕΣ Κρήτης

Ζαμπετάκη Λήδα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής  

Ραφαϊλάκης Ελευθέριος, Πρόεδρος Πολ. Αθλητ. Οργ. Δήμου Αγ. Νικολάου 

Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος ΔΕΤ,  ΕΛΜΕΠΑ       

Λεμονάκης Χρήστος, Επίκ.Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ                         

Τζιαμπάζης Ευστράτιος, Πρόεδρος ΕΠΦΑΝ Ηρακλείου                            

Παλτατσίδης Σταύρος., Πρόεδρος ΕΠΦΑΝ Ρεθύμνης                     

Δημητρουλάκη Ευφροσύνη, Πρόεδρος ΕΠΦΑΝ Χανίων                            

Ξένος Γεώργιος, Υπεύθυνος Φυσ.Αγ. και Σχολ.Αθλητ. Δ.Ε. Λασιθίου 

Καβουσανού Ασπασία, Υπεύθυνη Φυσ.Αγ. και Σχολ.Αθλητ. Π.Ε. Λασιθίου  

Νηστικάκης Ιωάννης, Υπεύθυνος Φυσ.Αγ. και Σχολ.Αθλητ. Δ.Ε. Ηρακλείου 

Δημόπουλος Ιωάννης, Υπεύθυνος Φυσ.Αγ. και Σχολ.Αθλητ. Δ.Ε. Ηρακλείου 

Κατσαμποξάκης Ιωάννης, Υπεύθ. Φυσ.Αγ. και Σχολ.Αθλητ. Π.Ε. Ηρακλείου  

Τζιαναμπέτη Αναστασία, Υπεύθ. Φυσ.Αγ. και Σχολ.Αθλητ. Π.Ε. Ηρακλείου 

Κουρμούλης Ανδρέας, Υπεύθυνος Φυσ.Αγ. και Σχολ.Αθλητ. Δ.Ε. Ρεθύμνης 

Καραμπίνας Δημήτριος, Υπεύθυνος Φυσ.Αγ. και Σχολ.Αθλητ. Π.Ε. Ρεθύμνης 

Κουμής Ιάκωβος, Υπεύθυνος Φυσ.Αγ. και Σχολ.Αθλητ. Δ.Ε. Χανίων 

Αγγελάκης Εμμανουήλ, Υπεύθυνος Φυσ.Αγ. και Σχολ.Αθλητ. Π.Ε. Χανίων 

Τρικάλης Κώστας,  Εκπαιδευτικός                           

Ρινακάκη Ουρανία,  Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής                  

Νεονάκη Δήμητρα, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής                             

Παλάση Μαρία,  Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής                                         

Μαραγκουδάκης Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής                           

Μαυροδοντίδου Αλέκα,  Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής                       

Λαγός Σταύρος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕΚΕΣ Κρήτης                                       

Θεολογίτης Όμηρος – Αλέξανδρος,  Εκπαιδευτικός ΠΔΕ Κρήτης 

Κουτσουδάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΔΕ Κρήτης                               

Τσιράκος Δημήτριος, Συντονιστής λειτουργιών Δ.Α.Κ.Η.