Η ιστορία της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Επιστήμης στην Κρήτη, έχει μακράν ιστορία και έχει εξελιχθεί σημαντικά στα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει σημαντικά στην ποιότητα ζωής της κοινωνίας, στην ανάπτυξη της αθλητικής συνείδησης των μαθητών και ενηλίκων και στην εξέλιξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και του σχολικού αθλητισμού όπως το γνωρίζουμε σήμερα.
Βασικός στόχος της δράσης «ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του 1ου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης, είναι η συλλογή και αξιοποίηση του αρχειακού υλικού από φωτογραφίες και έντυπα που υπάρχει στην Κρήτη και η δημιουργία μιας έκθεσης φωτογραφίας και ενός ηλεκτρονικού λευκώματος.
Απώτερος στόχος της δράσης είναι η επαναφορά «αναμνήσεων και δράσεων» μέσω της φωτογραφίας από τις τελευταίες δεκαετίας της Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στην Κρήτη οι οποίες θα παρουσιάζουν την εξέλιξη της Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.